(Ej inloggad)
Logga in  |  Nyregistrering

Vad är ekologiskt?

Ekologiska livsmedel är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödning. Djuren tas om hand på ett djuretiskt naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet.

Fem argument för ekologiskt
Man brukar tala om fem viktiga argument för ekologiskt, det är; miljö, hälsa, etik, kvalitet och GMO-fritt.

Miljö
Miljön påverkas positivt av ett ekologiskt lantbruk. Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel gör att den biologiska mångfalden gynnas. Fler fåglar, insekter och växter trivs i och på de ekologiska jordarna. Naturlig gödsel från gårdens djur, kompost eller gröngödsling med kvävefixerande baljväxter tar tillvara de naturliga resurserna på gården.

Hälsa
Ingen kan väl förneka att frånvaron av tillsatser såsom aromer, färgämnen och konserveringsmedel i den ekologiska maten känns bra. Att inga kemiska bekämpningsmedel har tillförts känns ännu bättre, liksom att den fattiga lantarbetaren i främmande land sluppit utsättas för gifter i sitt dagliga arbete.

Etik
Djuren har det bra på svenska gårdar. Vi har en djurskyddslag som skyddar våra husdjur bättre än något annat land i EU. På en ekologisk gård ställs ytterligare krav och djuren har det ännu bättre. Djuren får komma ut. Grisarna får gå fritt och böka efter godsaker i jorden. Hönorna kan picka daggmask och bada sandbad. Kalven får dia sin mamma de första dagarna och tillgodogöra sig den nyttiga råmjölken som de så väl behöver.

Kvalitet
Ekologiska livsmedel har producerats på etiska värdegrunder och ett uthålligt sätt för miljön. Det gör att det känns bra att äta en ekologisk produkt, kanske så bra att det t.o.m. smakar bättre. Tomater som får stå i naturlig jord och med naturligt gödsel växer långsammare och blir sötare i smaken. Det beror på att torrsubstanshalten är högre i ekotomaten och smaken blir mer koncentrerad. Ett KRAV-märke kan påverka så, att köttet smakar bättre, enbart på grund av vetskapen om att grisen har haft det alldeles särskilt bra.

GMO-fritt
Genmodifierade jordbruksprodukter ökar på marknaden. Sojafoder till nötboskap är ofta genmodifierat liksom majsprodukter till såväl djurfoder som konsumentmarknaden.
Det blir allt svårare att undvika GMO i den mat vi äter. Det ekologiska lantbruket säger nej till GMO som en försiktighetsprincip tills man vet mer om följderna för natur och miljö.

Vill du undvika genmodifierad mat ska du handla ekologiskt det är garanterat fritt från GMO!

Copyright 2009 EkoMatCentrum Telefon: 073-301 82 60 eller 070-779 59 90. info@ekomatcentrum.se *
Chaussures Nike Pas Cher, Nike Air Force 1, Nike Air VaporMax, Nike Air VaporMax Flyknit, Nike Air VaporMax Plus, Nike Air VaporMax 360, Nike Air VaporMax 2020, Nike Air VaporMax 2021, Nike Air VaporMax EVO, Nike Air Max, Nike Air Max 90, Nike Air Max 95, Nike Air Max 97, Nike Air Max 2021, Nike Air Max Plus TN, Nike Air Max Plus, Nike Air Max Plus 3 | Zapatillas Nike Baratas, Nike Air Force 1 Baratas, Nike Air VaporMax Baratas, Nike Air VaporMax Flyknit 3 Baratas, Nike Air VaporMax Plus Baratas, Nike Air VaporMax 360 Baratas, Nike Air VaporMax 2020 Baratas, Nike Air VaporMax 2021 Baratas, Nike Air VaporMax EVO Baratas, Nike Air Max Plus Baratas, Nike Air Max Plus 3 Baratas, Nike Air Max 90 Baratas, Nike Air Max 97 Baratas, Nike Air Max 95 Baratas, Nike Air Max 1 Baratas