(Ej inloggad)
Logga in  |  Nyregistrering

Ekologiska menyer direkt i din dator

Ekomatsedeln är ett internetbaserat verktyg som enkelt hjälper dig ta fram ekologiska menyer anpassade för ditt storhushåll. Målet är att Ekomatsedeln ska bidra till att öka användningen av ekologiska livsmedel i hälsosamma måltider i den offentliga måltidsverksamheten, utan att maten blir dyrare.

Mer ekologiskt med bibehållen budget!
Kommuner och landsting vill öka sina inköp av ekologiskt till den offentliga måltidsverksamheten, men ekologiskt kostar mer än konventionellt. För att öka inköpen av ekologiskt utan alltför höga merkostnader krävs förändrade recept och menyer

Mer kunskap ger mer ekologi
Ekomatsedeln vill lära dig som är kostchef, kock eller kokerska hur du enkelt gör dina egna recept mer ekologiska, genom att erbjuda dig mer information och ökad kunskap.

Mer ekologi ger bättre miljö och hälsa
Genom att förändra menyerna på ett hållbart sätt kan du införa mer ekologiskt med så gott som bibehållen budget. Genom att minska på de "dyra" livsmedlen, t ex kött, och öka på de "billiga" och mer "nyttiga", t ex rotsaker och bönor, kan du hålla din budget och samtidigt servera klimatamarta och hälsosamma, eller till och med hälsosammare, maträtter.

Ekomatsedeln erbjuder fem tjänster, nu med utökade möjligheter. Nytt är att du kan spara dina egna recept och veckomenyer direkt på hemsidan:

1. Förslag på ekologiska miljöanpassade recept
Ett befintligt recept kan omvandlas till ett miljöanpassat recept med förslag på ekologiska ingredienser. Receptet och måltiden kan näringsberäknas och näringskommentarer visas. Fungerar även som receptbank.

2. Sök recept
Med en enkel sökfunktion kan du hitta recept utifrån valda måltidskomponenter och storkökstyp i vår ekologiska, S.M.A.R.T-anpassade receptbank.

3. Näringsberäkningar av egna recept.
Du matar in dina egna recept. Recepten näringsberäknas och kommenteras utifrån miljö- och näringssynpunkt. Du kan nu också spara dina egna recept i en egen receptbank direkt på Ekomatsedeln.

4. Förslag på veckomatsedlar
Vår kostrådgivare ger förslag på veckomatsedlar för förskola, skola, lunchrestaurang och för äldreomsorg. Matsedlarna och recepten med instruktioner och näringsberäkningar kan skrivas ut direkt. Du kan skapa och spara dina egna veckomenyer, anpassade till de fyra målgrupperna som finns i Ekomatsedeln. Veckomenyerna sparas direkt på hemsidan.

5. Receptbank A-Ö
Alla våra recept och alla dina egna recept sparade i bokstavsordning, uppdelat efter storköksinriktning.

Ekomatsedeln är framtagen av Ekomatcentrum och bygger på Ät S.M.A.R.T.-modellen, ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och miljövänligt. Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Tillämpad Näringslära i Stockholms läns landsting.

Ekomatsedeln är länkad till Ekomatguiden, som hjälper dig att hitta leverantörer av ekologiska livsmedel . Näringsvärdesberäkningar görs med hjälp av data från Livsmedelsverkets näringsdatabas version 2012-01-26, www.livsmedelsverket.se. Livsmedelsverkets nationella näringsrekommendationer utgör bas för bedömning av receptens och måltidernas näringsinnehåll.


Copyright 2009 EkoMatCentrum Telefon: 08-779 59 29. info@ekomatcentrum.se *